rodzina po katolicku,  Wpisy

Encykliki Jana Pawła II – czym są i ile ich jest?

Jan Paweł II był niewątpliwie wspaniałym Polakiem. Za swojej kadencji jako papież wydał wiele encyklik. Każda z nich traktuje o sprawach ważnych dla ludzkości.
 

jean-paul II

Co to jest encyklika?

Encyklika to oficjalne pismo, swego rodzaju orędzie pisane przez głowę Kościoła – papieża do biskupów, ale też wszystkich wiernych z całego świata. Zwykle encykliki poruszają najważniejsze sprawy związane z doktrynami wiary, organizacją całego Kościoła, życiem chrześcijańskim.
Za pierwszą encyklikę (w formie podobnej do dzisiejszych) uważa się Ubi Primum Benedykta XIV z 1740 roku. Jednakże pierwsze w historii encykliki zostały stworzone przez apostołów Piotra i Pawła etc., którzy rozsyłali listy do poszczególnych kościołów.

Ile Encyklik napisał Jan Paweł II?

Przez niemal 27 lat bycia papieżem, Jan Paweł II opublikował 14 encyklik.

Pierwsza encyklika Jana Pawła II – Redemptor hominis (Odkupienie człowieka – 1979) jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli. Wedle zasady encyklika ta powinna być programem pontyfikatu, jednak w tym przypadku traktowała o człowieku formowanym przez historię. Mówiąc w skrócie, Redemptor homilis mówi o chrześcijańskiej wizji człowieka.

Inne encykliki papieskie świętego Polaka to:

2. „Dives in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) – 30 XI 1980
3. „Laborem exercens” (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) – 14 IX 1981
4. „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego) – 2 VI 1985
5. „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) – 18 V 1986
6. „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła) – 25 III 1987
7. „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”) – 30 XII 1987
8. „Redemptoris missio” (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) – 7 XII 1990
9. „Centesimus annus” (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) – 1 V 1991
10. „Veritatis splendor” (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) – 6 VIII 1993
11. „Evangelium vitae” (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) – 25 III 1995
12. „Ut unum sint”, (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) – 25 V 1995
13. „Fides et ratio” (Wiara i rozum; o wzajemnej realizacji wiary i rozumu) – 15 X 1998
14. „Ecclesia ed eucharistia” (o Eucharystii w życiu Kościoła) – 17 IV 2003

Na wyróżnienie zasługuje chyba najbardziej znana encyklika – Redemptoris Mater. Jest ona poświęcona postaci Maryi. Pełna jest refleksji nad wiarą, ale łączy też z jednej strony niezależne, a z drugiej połączone ze sobą teksty na temat tego, jak wiele Maryja wnosi do Kościoła. Jest ona wzorem i przewodniczką każdego człowieka. Warto wspomnieć, że tekst ten jest bardzo dobrze skonstruowany literacko, przez co doceniają go nie tylko osoby wierzące, podobnie zresztą jest w przypadku samej Biblii.