stowarzyszenie piotra skargi
inicjatywy pro family,  inicjatywy pro life

Kampanie na rzecz rodziny Stowarzyszenia Piotra Skargi – ważna część naszej najnowszej historii

W działalności oddolnej, obywatelskiej, non-profit warto wspierać takie organizacje, które działają na rzecz praw rodziny i życia. Dziś przypominamy Stowarzyszenie Piotra Skargi. Jest to organizacja, która nie od dziś zajmuje się obroną rodziny przed czyhającymi na nią zagrożeniami. Jednym z nich jest zagrożenie ze strony aktywistów lgbt i szeroko rozumianego lobby lgbt, które to bezpardonowo promuje swoją ideologię w każdej grupie wiekowej.

Dążący do zburzenia pradawnego gmachu cywilizacji łacińskiej lewaccy aktywiści za nic mają jej wartości, takie jak tradycja, rodzina i własność prywatna. Zamiast tradycji proponują nieustanną zmianę, ciągłe podkopywanie zasad i obyczajów wyznawanych przez naszych przodków. Rodzinę opartą na monogamicznym małżeństwie, umocowanym przecież w polskim prawie, chcą zastąpić związkami łamiącymi prawo naturalne oraz finansowaną z budżetu aborcją. Wreszcie, w miejsce własności prywatnej lewica postuluje rozdymanie aparatu państwowego ponad wszelkie granice, wynikające ze zdrowego rozsądku, przypisując temu aparatowi rolę superregulatora coraz większych obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Czy radykalizm lewicy nie zna granic?

Mało tego, cechą charakterystyczną nowych ugrupowań lewicowych w Polsce stało się przedkładanie wyżej spraw cywilizacyjnych i światopoglądowych nad sprawy gospodarcze. Nie ma chyba polityka lewicy – czy to partii Razem, czy też SLD lub Wiosny – który by nie poparł proaborcyjnych, agresywnych protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Mnie już to nie dziwi. Ale na kpinę zakrawa fakt, że ci sami ludzie lubią pokazywać się jako obrońcy praw dzieci, dzieci nienarodzone traktując jako płody, którym żadna ochrona ani żadne prawa nie przysługują.

Niewiele brakowało a Polska znalazłaby się dziś w jednym szeregu z państwami Europy Zachodniej. Co łączyłoby te kraje? Związki partnerskie a nawet pseudomałżeństwa homoseksualne stanowią tam codzienność. To, że do tego nie doszło zawdzięczamy w znacznej mierze grupie odważnych, nonkomformistycznych i wiernych swym przekonaniom świeckich katolików. Stowarzyszenie Piotra Skargi, bo o nim mowa, walnie przyczyniło się do tego, że polskie prawo w tej kwestii pozostało wierne prawu naturalnemu.

A mogło okazać się inaczej. Wszak po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (niemającej wszak jeszcze osobowości prawnej) doszło do próby wpisania związków partnerskich do polskiego porządku prawnego. Oburzającą ustawę legalizującą te związki poparł już nawet Senat, ale wskutek presji środowisk broniących rodziny i braku woli politycznej, nie wyszła ona z parlamentu.

Radykalna lewica, która najczęściej absorbuje i reprezentuje lobby lgbt, potrafi też uprzykrzać życie działaczom na rzecz życia i rodziny. Szczególna forma opresji spotkała niedawno lidera Fundacji Pro – Prawo Do Życia, Mariusza Dzierżawskiego. Sąd Okręgowy w Gdańsku w marcu 2023 r. skazał go na rok ograniczenia wolności oraz 15 tys. zł odszkodowania. Za co? Właściwie, za nagłaśnianie w przestrzeni publicznej prawdy o lobby LGBT.

Zostałem skazany za organizację kampanii społecznej w ramach której informujemy Polaków o szczegółach tzw. „edukacji seksualnej” dzieci prowadzonej wedle wytycznych WHO, o medycznych konsekwencjach praktyk homoseksualnych takich jak np. zachorowania na HIV, oraz o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią.

– przyznaje w jednym z listów do darczyńców sam pomówiony. Sprawa będzie mieć dalszy finał w kolejnych instancjach sądowych.

Kampanie na rzecz rodziny Stowarzyszenia Piotra Skargi, Centrum Życia i Rodziny, Fundacji Pro

Jednak Stowarzyszenie Piotra Skargi opublikowało manifest „Legalizacja związków homoseksualnych – wyzwanie rzucone chrześcijańskiej Polsce”. Warto przypomnieć, że na jesieni 2004 roku Stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę podpisów pod petycją skierowaną do kierowników urzędów stanu cywilnego z informacją, że ten projekt uderzy również w ich sumienia. Wniosek Stowarzyszenia poparło aż 15% kierowników urzędów stanu cywilnego z całego kraju. To zaś wywołało burzę w polskim parlamencie. Ostatecznie jednak przyczyniło się do tego, że ustawa nie weszła w życie.

Stowarzyszenie Piotra Skargi prowadzi także liczne inne kampanie broniące rodziny. W 2022 r. zorganizowano petycję obywatelską pod hasłem „Nie zabijaj!”. Jej sygnatariusze (blisko 10 tysięcy osób) apelowali do metropolity gdańskiego o napomnienie uważającego się wciąż za katolika Donalda Tuska, który otwarcie zaczął propagować aborcję i zapowiedział, że po dojściu do władzy jego Koalicja Obywatelska zalegalizuje zabijanie dzieci.

Związana ze Skargowcami organizacja „Centrum Życia i Rodziny” (Stowarzyszenie Piotra Skargi brało udział w jej założeniu) organizuje coroczny Marsz dla Życia. Jest to wydarzenie, które przypomina o konieczności obrony życia każdego człowieka oraz praw rodzin polskich. W 2020 roku w Warszawie uczestniczył w nim prezydent Andrzej Duda. Marsze te odbywają się raz w roku w ponad 100 miastach, przyciągając od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy osób. Aby głębiej poznać niektóre przejawy działalności Stowarzyszenia Piotra Skargi warto wejść na stronę internetową piotrskarga.pl. O Stowarzyszeniu pisaliśmy też przy okazji pewnej Mszy świętej.

W tym kontekście warto na chwilę wrócić do wspomnianej wcześniej Fundacji Pro – Prawo Do Życia. Założyli ją przed kilkunastu laty Mariusz Dzierżawski, Oleg Prybyło i Kinga Małecka-Prybyło. Dzięki barwnym koszulkom w żółtym kolorze z logotypem dziecka poczętego, ich organizacja szybko stała się rozpoznawalna w Polsce. Fundacja Pro regularnie organizuje dwa typy wystaw publicznych, na których prezentuje treści prolife i profamily. Jedną z takich wystaw jest „Stop aborcji” – seria standów ze zdjęciami z brutalnie przeprowadzanych aborcji i hasłami wzywającymi do zaprzestania zabijania dzieci poczętych. Drugą wystawę stanowi zestaw standów pod nazwą „Stop pedofilii”. Działacze przestrzegają na niej przed szkodliwym wpływem na społeczeństwo, w tym szczególnie dzieci, lobbystów LGBT. Właśnie w sprawie tej drugiej wystawy doszło do procesu i wspomnianego wyżej wyroku, skazującego Mariusza Dzierżawskiego na ograniczenie wolności.

Marek Ręka