• stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej
  inicjatywy pro family,  rodzina po katolicku

  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej: obrońcy polskich rodzin

  W Polsce od lat trwa bezpardonowy atak na rodzinę i jej rolę w społeczeństwie. W tej sytuacji Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej odgrywa kluczową rolę, starając się bronić polskich rodzin i promować wartości chrześcijańskie. Jakie konkretnie działania podejmuje? Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jest organizacją katolików świeckich opartą na tradycyjnych wartościach. Dąży do promowania tych wartości w społeczeństwie, przekazując je kolejnym pokoleniom. Wierzy, że silna rodzina oparta na miłości, szacunku i moralności chrześcijańskiej jest fundamentem stabilnego społeczeństwa. Stanowisko ws. życia: zawsze pro-life Jednym z głównych celów Stowarzyszenia od początków działalności jest obrona życia, zwłaszcza nienarodzonych dzieci. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej aktywnie sprzeciwia się aborcji, starając się chronić życie każdego poczętego dziecka. Angażuje się także w…

 • inicjatywy pro family

  Jan Pospieszalski laureatem nagrody im. Księdza Skargi

  Nagrody im. Ks. Piotra Skargi przyznawana są już od dziesięciu lat. Otrzymują ja osoby „które w sposób szczególny przyczyniają się do obrony i szerzenia zasad chrześcijańskich w naszej ojczyźnie”. W poprzednich latach nagrodą m.in. otrzymali: ks. prof. Dariusz Oko, ks. Stanisław Małkowski, ks. prof. Tadeusz Guz, prof. Grzegorz Kucharczyk, Społeczny Komitet Zwalczania Pornografii oraz prof. Bogdan Chazan i Ks. prof. Waldemar Chrostowski. Sławomir Olejniczak – prezes Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi – wręczył statuetkę Janowi Pospieszalskiemu, który od lat na telewizyjnej antenie porusza istotne tematy – zazwyczaj pomijane przez media głównego nurtu,  bądź ukazywane w perspektywie zupełnie różniącej się  od katolickiego punktu widzenia. Nagroda przyznana została m.in. „za odważne demaskowanie…