stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej
inicjatywy pro family,  rodzina po katolicku

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej: obrońcy polskich rodzin

W Polsce od lat trwa bezpardonowy atak na rodzinę i jej rolę w społeczeństwie. W tej sytuacji Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej odgrywa kluczową rolę, starając się bronić polskich rodzin i promować wartości chrześcijańskie. Jakie konkretnie działania podejmuje?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jest organizacją katolików świeckich opartą na tradycyjnych wartościach. Dąży do promowania tych wartości w społeczeństwie, przekazując je kolejnym pokoleniom. Wierzy, że silna rodzina oparta na miłości, szacunku i moralności chrześcijańskiej jest fundamentem stabilnego społeczeństwa.

Stanowisko ws. życia: zawsze pro-life

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia od początków działalności jest obrona życia, zwłaszcza nienarodzonych dzieci. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej aktywnie sprzeciwia się aborcji, starając się chronić życie każdego poczętego dziecka. Angażuje się także w działalność na rzecz młodzieży, promując wśród niej wartości chrześcijańskie za pomocną nowoczesnych mediów internetowych, takich jako portal PCh24.pl, które pomagają młodym ludziom rozwijać się moralnie, duchowo i patriotycznie.

Wreszcie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej angażuje się w działania publiczne i lobbingowe, aby wpływać na politykę rządową i ustawodawczą w kwestiach związanych z rodziną i wartościami chrześcijańskimi. Już w 2003 roku Stowarzyszenie zablokowało legalizację homozwiązków w Polsce i cały czas czuwa nad tym, co dzieje się w krajowej polityce, aby nie dopuścić do uderzenia w interesy polskich rodzin. Jego działacze współtworzyli także różne komitety inicjatyw obywatelskich, kierujących do Sejmu projekty ustaw w sprawie ochrony życia człowieka.


Przeczytaj także na naszym blogu: Kampanie społeczne na rzecz rodziny

Ponad 20 lat w obronie rodzin

Stowarzyszenie dba także o promowanie tradycji i kultury polskiej, które są ściśle związane z wartościami chrześcijańskimi i rodzinnymi. Organizuje Msze Święte, Kongres Konserwatywny, wspólne modlitwy różańcowe i spotkania z wartościowymi ludźmi, które pozwalają rodzinom odkrywać bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego.

Największą pod kątem liczebności inicjatywą społeczną tego środowiska jest organizowany corocznie Marsz Dla Życia i Rodziny w Krakowie. Masz jest częścią ogólnopolskiej sieci – tzw. ruchu marszowego i zarazem ruchu prolife. Ma promować rodziny wielodzietne, prawo do życia od poczęcia oraz afirmację życia społecznego opartego o chrześcijańskie zasady. Stąd też w organizację i udział tego wielotysięcznego przemarszu przez centrum Krakowa włączają się liczne inne organizacje, jak np. Męski Różaniec, Kobiecy Różaniec, Stowarzyszenie KoLiber, czy też Młodzież Wszechpolska. Na marszu tym często można spotkać kapłanów i siostry zakonne.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jest więc ważnym graczem w polskiej debacie publicznej, którego celem jest wspieranie i obrona polskich rodzin oraz promowanie wartości chrześcijańskich. Działania Stowarzyszenia wpisują się w szerszy kontekst debaty na temat rodziny i jej roli w społeczeństwie, stanowiąc cenny wkład w budowanie stabilnego i moralnego społeczeństwa.


Poniżej kilka fotografii z akcji społecznych Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Zaczerpnęliśmy je ze strony oficjalnej organizacji.