stowarzyszenie piotra skargi

Jubileuszowa Msza Święta za Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Organizacja działająca od 1999 roku mogła ostatnio poszczycić się okrągłą rocznicą prowadzenia działalności. Jest to oczywiście Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi, czyli zgromadzenie świeckich katolików i zarazem konserwatystów, popularnie i potocznie określane jako środowisko Skargowców. Na jubileuszowej Mszy Świętej pojawiły się tłumy wiernych, którzy uczcili razem z działaczami owego Stowarzyszenia dwie dekady aktywnej działalności.

stowarzyszenie piotra skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi (bo tak brzmi jego pełna nazwa) zostało założone 28 czerwca 1999 roku. Organizacja u swoich podwalin przejawia katolicki konserwatyzm. Celem młodych działaczy jest odnawianie wartości chrześcijańskich, które w dzisiejszych czasach są szczególnie atakowane.

Pod patronatem ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Piotra Skargi ma na celu zdecydowaną walkę w obronie moralności oraz zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Z tego powodu patronem organizacji został słynny ksiądz Piotr Skarga, wielki polski kaznodzieja, który praktycznie całe swoje życie poświęcił na walkę z herezją, widząc szerzące się zepsucie wśród ludzi. Nie był on też obojętny wobec świata polityki. Zgodził się w pewnym momencie na pełnienie funkcji królewskiego kaznodziei na dworze króla Zygmunta III Wazy. Jego decyzja wypływała z przekonania, że człowiek wiary ma wręcz obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym, że jest to pole do niesienia Słowa Bożego i Prawdy o Chrystusie.

Czerpiąc z tych motywacji, grupa świeckich katolików z Krakowa, pod patronatem Piotra Skargi współcześnie aktywnie uczestniczy w debacie publicznej, czy to poprzez akcje o charakterze pobożnościowym i modlitewnym, czy też w oparciu o kampanie społeczne i polityczne.

Stowarzyszenie Piotra Skargi pielęgnuje chrześcijańskie wartości, a także propaguje tradycyjną pobożność katolicką, Mszę Wszechczasów (zwaną również Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego), czy też występuje w obronie podstawowych praw i wolności wywodzonych z prawa naturalnego.

Wyraziste poglądy stały się na przestrzeni lat znakiem rozpoznawalnym Skargowców. Za to też docenili ich darczyńcy, którzy w liczbie ponad 200 tysięcy regularnie wspierają tę organizację. “Na Was można polegać – nie udajecie, że nie ma problemu, bo jakiś biskup o nim nie chce mówić, ale stawiacie sprawę jasno, pisząc czym jest rozwód, czym jest zabicie dziecka poczętego, dlaczego nie powinno się zmuszać ludzi do eksperymentów medycznych. Dlatego jestem z Wami” – pisał pan Jan w jednym z listów do prezesa Stowarzyszenia Piotra Skargi Sławomira Olejniczaka.

Tam, gdzie wyrazistość, tam również kontrowersje. Nie można się więc dziwić, że Stowarzyszenie Piotra Skargi zbiera także opinie negatywne. Wszak w dzisiejszych czasach otwarta mowa o katolickim podejściu do życia poczętego i aborcji, homoseksualizmu itd. jest bardzo często obiektem ataków. Właściwie to trudno mówić o krytyce, bardziej jest to przejaw negatywnego stosunku komentujących – często występujących jako anonimowi użytkownicy – osób, które po prostu nie zgadzają się z misją i celami Stowarzyszenia. Mimo przeciwności organizacja nieprzerwanie działa, starając się obudzić sumienia Polaków.

Msza Święta za Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi w Bazylice Bożego Ciała

W Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, na Mszy świętej obecnych było kilkuset przyjaciół Stowarzyszenia Piotra Skargi. To bazylika trudna do zapełnienia z uwagi na jej gabaryty, nie mniej jednak tym razem miejsc siedzących zabrakło. Byli darczyńcy, przyjaciele, czytelnicy. Okazjonalną homilię wygłosił do wiernych ks. Marcin Kostka FSSP. Duchowny znany z efektywnej pracy z młodzieżą, w tym z harcerzami, jest też autorem niektórych pozycji wydanych przez Stowarzyszenie Piotra Skargi, jak np. broszury pomagającej w przygotowaniu do spowiedzi pt. “Trybunał Miłosierdzia”.

W przeciągu 20 lat działalności przeprowadzono ponad dwa tysiące różnego rodzaju akcji. Chodzi na przykład o pikiety, konferencje, protesty, pielgrzymki i wiele innych. Setki tysięcy polskich katolików brało udział w wielu inicjatywach i nie da się zaprzeczyć, że środowisko to nie mogłoby funkcjonować bez wsparcia modlitewnego i finansowego dobrodziejów. Organizacja dzięki temu jest w stanie prężnie się rozwijać. I właśnie podsumowaniu tego całego dorobku służył jubileusz 20-lecia działalności Stowarzyszenia Piotra Skargi, który uświetniła wspomniana Eucharystia w krakowskiej bazylice Bożego Ciała.

Stowarzyszenie Piotra Skargi a negatywne opinie, komunikat kurii itp.

Mimo, że na skrajnej lewicy Skargowcy określani są jako talibowie, oszuści, a w najlepszym razie jako “ultrakonserwatyści”, to trzeba wiedzieć, że wszystkie te zabiegi mają podłoże propagandowe i nie przypadkiem wypływają ze skrajnych ideologicznie mediów. Jak wielokrotnie zapewniali członkowie zarządu Stowarzyszenia, pieniądze pozyskiwanie od darczyńców są przeznaczane na szlachetne akcje, a także finansują liczne media wydawane przez Stowarzyszenie, które to media osiągają niekiedy ogromne zasięgi. Przykładowo, czasopismo Przymierze z Maryją dociera do nawet 250 tysięcy osób. To nakład przewyższający nakłady komercyjnych pism katolickich. Są też media takie jak magazyn Polonia Christiana czy portal internetowy PCh24.pl oraz telewizja internetowa PCh24TV.

W dzisiejszych czasach, kiedy liczne kraje legalizują związki homoseksualne, aborcję, eutanazję, wprowadzają edukację seksualną już od przedszkola – Stowarzyszenie Piotra Skargi robi wszystko co w swojej mocy, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji w Polsce. Również z tego powodu Stowarzyszenie nie podlega Kościołowi pod względem formalnym. Jest to świadomy wybór zarządu, który przyjmując na siebie rolę “zderzaków” w cywilizacyjnych konflikcie, nie obarcza tym mianem działających niekiedy bardziej dyplomatycznie hierarchów kościelnych. Ten układ zdaje się być skutecznym i wygodnym, zarówno dla organizacji pozarządowej o mocno kontrrewolucyjnym charakterze, jak i dla władz duchownych. W przeciwnym wypadku lewicowe media mogłyby wywierać na Stolicy Apostolskiej lub na biskupach presję, która mogłaby przeszkodzić w działaniach Skargowców, albo też w ogóle je uniemożliwić.

Na niektórych stronach internetowych można jeszcze spotkać tzw. Komunikat kurii krakowskiej ws. Stowarzyszenia Piotra Skargi. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że został on wydany w 2008 r., a więc w okresie względnego pokoju społecznego, pozbawionego otwartych ataków na Kościół. Podpisał go ówczesny kanclerz kurii ks. Piotr Majer. Jego treść ogranicza się do potwierdzenia w dość suchych słowach tego, co napisano powyżej – Stowarzyszenie Piotra Skargi nie uzgadnia swoich działań z metropolitą krakowskim. Nie zmienia to oceny działań samej organizacji, czy też oceny treści i jakości ich publikacji, akcji społecznych, dewocjonaliów. Te zawsze stoją na najwyższym poziomie, nie budząc żadnych wątpliwości co do zgodności z nauczaniem Kościoła.