Jubileuszowa Msza Święta za Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Organizacja działająca od 1999 roku mogła ostatnio poszczycić się okrągłą rocznicą prowadzenia działalności. Jest to oczywiście Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi, czyli zgromadzenie świeckich katolików i zarazem konserwatystów, popularnie i potocznie określane jako środowisko Skargowców. Na jubileuszowej Mszy Świętej pojawiły się tłumy wiernych, którzy uczcili razem z działaczami owego Stowarzyszenia dwie dekady aktywnej działalności.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi (bo tak brzmi jego pełna nazwa) zostało założone 28 czerwca 1999 roku. Organizacja u swoich podwalin przejawia katolicki konserwatyzm. Celem młodych działaczy jest odnawianie wartości chrześcijańskich, które w dzisiejszych czasach są szczególnie atakowane.

Pod patronatem ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Piotra Skargi ma na celu zdecydowaną walkę w obronie moralności w życiu publicznym. Z tego powodu patronem organizacji został słynny ksiądz Piotr Skarga, wielki polski kaznodzieja, który praktycznie całe swoje życie poświęcił na walkę z herezją, widząc szerzące się zepsucie wśród ludzi. Nie był on też obojętny wobec świata polityki. Zgodził się w pewnym momencie na pełnienie funkcji królewskiego kaznodziei na dworze króla Zygmunta III Wazy. Jego decyzja wypływała z przekonania, że człowiek wiary ma wręcz obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym, że jest to pole do niesienia Słowa Bożego i Prawdy o Chrystusie.

Czerpiąc z tych motywacji, grupa świeckich katolików z Krakowa, pod patronatem Piotra Skargi współcześnie aktywnie uczestniczy w debacie publicznej, czy to poprzez akcje o charakterze pobożnościowym i modlitewnym, czy też w oparciu o kampanie społeczne i polityczne.

Stowarzyszenie Piotra Skargi pielęgnuje chrześcijańskie wartości, a także ceni sobie liczne polskie tradycje. Nie można się więc dziwić, że opinie ma różne – w dzisiejszych czasach otwarta mowa o katolickim podejściu do aborcji (a właściwie do prawa do życia!), homoseksualizmu itd. jest bardzo kontrowersyjna. Mimo przeciwności organizacja nieprzerwanie działa, starając się obudzić sumienia Polaków.

Msza Święta za Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi w Bazylice Bożego Ciała

W Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, na Mszy świętej obecnych było kilkuset przyjaciół Stowarzyszenia Piotra Skargi. W przeciągu 20 lat działalności przeprowadzono ponad dwa tysiące różnego rodzaju akcji. Chodzi na przykład o pikiety, konferencje, protesty, pielgrzymki i wiele innych. Setki tysięcy polskich katolików brało udział w wielu inicjatywach i nie da się zaprzeczyć, że środowisko to nie mogłoby funkcjonować bez wsparcia modlitewnego i finansowego dobrodziejów. Organizacja dzięki temu jest w stanie prężnie się rozwijać.

Mimo, że na skrajnej lewicy Skargowcy określani są jako talibowie, oszuści, a w najlepszym razie jako “ultrakonserwatyści”, to trzeba wiedzieć, że wszystkie te zabiegi mają podłoże propagandowe i nie przypadkiem wypływają ze skrajnych ideologicznie mediów. Jak wielokrotnie zapewniali członkowie zarządu Stowarzyszenia, pieniądze pozyskiwanie od darczyńców są przeznaczane na szlachetne akcje, a także finansują liczne media wydawane przez Stowarzyszenie, które to media osiągają niekiedy ogromne zasięgi. Przykładowo, czasopismo Przymierze z Maryją dociera do nawet 250 tysięcy osób. To nakład przewyższający nakłady komercyjnych pism katolickich. Są też media takie jak magazyn Polonia Christiana czy portal internetowy PCh24.pl oraz telewizja internetowa PCh24TV.

W dzisiejszych czasach, kiedy liczne kraje legalizują związki homoseksualne, aborcję, eutanazję, wprowadzają edukację seksualną do przedszkola, kultywują propagandę gender – Stowarzyszenie Piotra Skargi robi wszystko co w swojej mocy, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji chociażby w Polsce. Również z tego powodu Stowarzyszenie nie podlega Kościołowi pod względem formalnym. W przeciwnym wypadku lewicowe media mogłyby wywierać na Stolicy Apostolskiej presję, która mogłaby przeszkodzić w działaniach Skargowców. Poprzez brak działalności pod szyldem kurii, mogą oni tworzyć swoisty pierwszy front oporu przeciwko rewolucyjnym zmianom.